آواز خوش زندگی

با نام پروردگار مهر این وبلاگ را برای خودم و دیگران ایجاد کردم تا شاید الهام بخش راهی نو باشد برای آنان که مدتهاست سرگردانند.

از زندگی چھ می خواھید ؟ بی رو دربایستی ، راستی راستی چھ می خواھید؟

 اگر ھمین امروز یک میلیارد دلار برنده شوید ، چھ کارھایی را بھ نحو دیگری انجام می

دھید و چگونھ زندگی خود را تغییر خواھید داد ؟
 اگر ھمین امروز بھ شما بگویند فقط شش ماه دیگر زنده خواھید ماند ، چھ می کنید و وقت
خود را چگونھ صرف خواھید کرد؟
برایان تریسی
نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۳ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

قانون ۲۰/۸۰ را در همه امور به کار بگیرید.
همیشه ۲۰ در صد از کارهای ما بسیار مهم هستند و ۸۰ در صد کم اهمیت. افراد موفق کسانی هستند که ابتدا این ۲۰ درصد را که ظاهرا سخت تر هست انجام میدهند.یعنی خود را مجبور می کنند قورباغه را هر چه که هست قورت دهند.

اگر اولین کاری که باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد که قورباغه زنده ای را قورت بدهی در بقیه روز خیالت راحت خواهد بود که سخت ترین و بدترین اتفاقی را که ممکن است در تمام روز برایت پیش بیاید پشت سرگذاشته ای .
اگر باید قورباغه زنده ای را بخوری هیچ فایده ای ندارد که مدت زیادی بنشینی و به آن نگاه کنی .
بسیاری از مردم مشغله را با موفقیت اشتباه می گیرند.

برایان تریسی

نوشته شده در ۱۳٩٠/٩/٢٠ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

نقطه آغاز تصمیم های بهتر نقطه پایان تصمیم های بدتر است.

نوشته شده در ۱۳٩٠/٩/۱ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

همه چیز به حساب می آید. هر کاری که انجام دهید یا به شما کمک می کند یا آسیب می رساند، هیچ چیزی خنثی نیست.

برایان تریسی

نوشته شده در ۱۳٩٠/٩/۱ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()


 Design By : Pichak