خدایا سلام

خدایا ســــلام؛
ما بیـــــدار شدیم؛
سرحالیم؛
امیــد داریم؛
و می خندیم….
اینهــــا همه از کرم توست…
شکــــر….
خدایا یه خواهش
مثڸ همیشه که حواسماڹ نبود و
هوایماڹ را داشتی…
سلامتی و سربلندی عطا کن؛
و یادماڹ بده عاشق باشیم
و درمانده نشویم….


 

/ 1 نظر / 36 بازدید
ژاله

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی آهسته می گوید کنارت هستم [گل][گل][گل]