زندگی

                 
زندگی رودخانه ای ست از فنا تا به فنا.
 
زندگی اصلا پدیده ای منطقی نیست.
 
منطق ساخته و پرداخته ی ذهن ماست.
 
زندگی،حیرت در شگفتی هاست؛
 
پرسه زدن در زیبایی هاست.
 
زندگی،معامله نیست،
 
تجارت نیست؛
 
شهود عاشقانه ی اشیاست.
 
زندگی،زمانی معنا دارد که سفری در جاده ی عشق باشد.
 
زندگی،سفراست.
 
کسانی که جایی در گوشه و کنارها اطراق می کنند،زندگی را می بازند.
 
انسان باید آواره و پرسه زن باشد،
 
انسان باید خانه به دوش باشد؛
 
هر جا که اُتراق شود، زندگی در آن جا می میرد.
 
                                               " مسیحا برزگر"
/ 2 نظر / 16 بازدید
حسین

سلام متن زیبایی بود موفق باشید[گل]